Portfolio > 2011 Installations

detail, (When I awoke this afternoon, I felt a shift)
detail, (When I awoke this afternoon, I felt a shift)
2011